Anemos balance sheet 2013

Anemos balance sheet 2014

 

 

 

 

 

 

 

Έδρα: Υψηλάντου 63, 11521 Αθήνα, τηλ.: +30 210 5236704
Δ/νση Αλληλογραφίας: Λαγουμιτζή 24, 17671 Καλλιθέα,
τηλ.: +30 211 1097221, fax: +30 211 1097209, email: info.am@am-adf.gr
Α.Φ.Μ. 999564555 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56906/01/Β/04/150 (6)